Zonnepanelen en zeewier voor het eerst samen op zee

Wereldprimeur van duurzaam meervoudig ruimtegebruik op Nederlandse Noordzee

Scheveningen, 2 december 2020 – Vandaag maken Oceans of Energy en  The Seaweed Company bekend offshore solar & seaweed farms te hebben geïnstalleerd op de North Sea Farmers Test Site, 12 km uit de kust van Scheveningen. De offshore solar & seaweed farms maken gebruik van dezelfde ruimte op zee om zowel zonne-energie op te wekken als zeewier te kweken, en hebben daarmee een voorbeeldfunctie hoe in de toekomst omgegaan kan worden met de ruimte tussen de offshore windmolens voor de Nederlandse kust.  

“Na een jaar lang met veel succes op de Noordzee te opereren met het eerste offshore solar systeem, vind ik het heel bijzonder dat we er nu in geslaagd zijn zowel het opwekken van schone energie als het produceren van voedsel te combineren op zee, want dit zijn twee belangrijke levensbehoeften,” benoemt Allard van Hoeken, CEO en oprichter van Oceans of Energy. Joost Wouters, CEO en oprichter van The Seaweed Company vervolgt: “Ik ben trots dat we met dit project aantonen de ruimte tussen de windmolens op zee maximaal te kunnen benutten voor de cultivatie van waardevol zeewier.” 

Allard van Hoeken (links) en Joost Wouters (rechts)

De offshore solar & seaweed farms zijn onderdeel van het Europese H2020United project dat tot doel heeft duurzaam meervoudig ruimtegebruik binnen de Europese Unie te stimuleren. De offshore solar farm wordt gesteund door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) vanuit de Topsector Energie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en door de Europese regionale ontwikkelingsprojecten (INTERREG) ENCORE & OceanDemo.

The Seaweed Company voor het eerst actief in Nederlandse wateren  
Zeewier kent vele waardevolle voedingstoepassingen voor mensen, dieren en planten, maar ook als basis voor materialen, bio-plastics en energie. Om die toepassingen mogelijk te maken heeft The Seaweed Company verschillende zeewier farms in het buitenland. Voor Nederland ligt de toekomst van grootschalige zeewierteelt binnen windparken, en dit is de eerste keer dat zeewier in deze omvang wordt gekweekt op de Nederlandse Noordzee. Voor deze offshore cultivatie is samen met een aantal Nederlandse partners de Cultivator ontwikkeld, een zeewaardig teeltsysteem dat jaarlijks naar verwachting 15.000 kg zeewier produceert en 1,8 ton CO2 opneemt.  
 
Zonnepanelen van Oceans of Energy nu op twee locaties in de Noordzee  
Het eerste offshore zonnefarm-systeem ter wereld werd een jaar geleden succesvol geïnstalleerd door Oceans of Energy op de Noordzee voor de Nederlandse kust. Op die plek heeft het systeem een jaar lang schone energie opgewekt, het zeeklimaat en golven tot 4 meter doorstaan en winterstormen Ciara en Dennis overleefd. De verwachting is dat op deze tweede, verder uit de kust gelegen Noordzee-locatie het systeem golven van 13 meter zal moeten trotseren. Indien dit lukt, houdt dit in dat het systeem klaar is voor realisatie van gecombineerde offshore zon en wind-projecten met 100 tot 5.000 MW offshore zon per project. Nederland kan de helft van de totale energiebehoefte opwekken met gebruik van slechts 5% van de Nederlandse Noordzee. Dit kan in de ruimte tussen de windmolens gebeuren, samen met andere gebruikers. 

Over The Seaweed Company  
The Seaweed Company is in 2018 opgericht en richt zich op het ontwikkelen van hoogwaardige producten voor mens, dier en plant en op het produceren van traceerbaar zeewier op commerciële schaal. The Seaweed Company beschikt over eigen productielocaties in Ierland, Marokko, India en Nederland. The Seaweed Company heeft producten ontwikkeld die bijdragen aan duurzame landbouw en veeteelt. Daarnaast is The Seaweed Company actief betrokken bij innovatief onderzoek naar toepassingen op medisch vlak (Alzheimer en diabetes), functionele voeding en materialen (natuurlijke composieten). Voor meer informatie: www.theseaweedcompany.com  

Over Oceans of Energy  
Oceans of Energy is een Nederlands bedrijf dat zich specialiseert in offshore zonne-energie en de daarbij behorende verankering-technologie en milieu-impact onderzoek. Het bedrijf is opgericht in 2016 en sindsdien gegroeid naar twintig medewerkers. Het bedrijf heeft 5 miljoen aan funding opgehaald en gaat in 2021 uit voor een volgende investeringsronde voor de opschaling van productie en projecten. 

Over North Sea Farmers 
North Sea Farmers is een community van ongeveer 100 bedrijven, waaronder ook The Seaweed Company en Oceans of Energy. Samen werken we aan positieve klimaatimpact. We doen dit door te bouwen aan een duurzame zeewiersector, zodat we op die manier bijdragen aan een grotere biodiversiteit, CO2-reductie en een circulaire economie. Binnen dit project vervult North Sea Farmers de rol van pilot lead, waarbij alle voorbereidingen en werkzaamheden op de offshore test site worden gecoördineerd en regelgeving wordt nageleefd. 

————————————————————————————————————————————- 

Voor meer informatie over:  

Oceans of Energy  
Ariane van Hoeken  
ariane@oceansofenergy.blue 
06 48 65 09 37  

The Seaweed Company  
Joost Wouters  
joost.wouters@theseaweedcompany.com 
06 41 21 45 69 

North Sea Farmers  
Femke Prins  
femke@northseafarmers.org  
06 411 45 470