Nederland heeft wereldprimeur met eerste offshore zonnefarm-systeem

Oceans of Energy heeft de eerste drijvers van het eerste zonnefarm-systeem op zee ter wereld geïnstalleerd op de Noordzee, voor de Nederlandse kust. Het offshore zonnefarm-systeem is eind november geïnstalleerd en heeft sindsdien succesvol energie opgewekt en de eerste stormen doorstaan.

“Ik ben ongelofelijk trots op dit succes. Trots op het team van Oceans of Energy, onze partners én op Nederland. Wij hebben het met z’n allen mogelijk gemaakt het eerste drijvende zonnefarm-systeem op zee ter wereld neer te leggen en dat maakt ons pionier op het gebied van offshore zonne-energieopwekking. Die schone energie op zee hebben we hard nodig, nú en in de toekomst,” aldus Allard van Hoeken, oprichter en CEO van Oceans of Energy.

Land schaars – zee heeft ruimte  
Grootschalige zonne-energiesystemen op zee bestaan nog niet. Zon op zee is een unieke duurzame manier om energie op te wekken omdat het geen ruimte op land inneemt. In Nederland is de ruimte op het land schaars en hard nodig voor wonen, industrie, wegen en landbouw. Door zonnepanelen op zee te leggen wordt ruimte vrijgehouden op het land. Deze offshore zonnepanelen zijn zelfs niet zichtbaar vanaf het land.

Offshore zon is onmisbaar
Zon op zee is dé manier om Nederland helemaal te verduurzamen. En ook de enige manier. Zonder offshore zon kan Nederland niet 100% op duurzame energie draaien, daarvoor is niet genoeg ruimte op het land. Met alle mogelijke zon en wind op land, plus het maximum aan wind op zee, halen we nauwelijks de helft van onze energiebehoefte, zo laten studies van Oceans of Energy zien. Zon op zee kan de helft van onze totale energiebehoefte verzorgen met gebruik van slechts 5% van de Nederlandse Noordzee.  Die 5% kan zelfs worden gevonden binnen de bestaande en geplande windmolenparken.

Zon op zee tussen de windmolens: vijf keer zoveel energie
Zon op zee biedt veel voordelen. Gecombineerd ruimtegebruik met offshore wind is mogelijk, want de zonnepanelen kunnen tussen de windmolens op zee drijven. Het mooie van de combinatie van offshore zon met offshore windmolens, is dat je 5 maal zoveel energie op hetzelfde stukje van de zee kunt opwekken en dat je door deze twee te combineren een meer stabiele en continue stroomopwekking verkrijgt: het waait vaker harder in de winter en er is meer zon in de zomer. Ook kunnen allerlei zaken gemeenschappelijk worden gebruikt zoals de kabel, het onderhoud en de inspectie. Het is een hele mooie manier van optimaal gecombineerd gebruikmaken van de ruimte. De verwachting is dat zon op zee vergelijkbaar of zelfs goedkoper wordt dan offshore wind, wanneer de techniek door opschaling heen is gebracht.

Natuur
Het bevordert de natuur op verschillende wijzen door aangroei en bescherming, is de verwachting. Hier doet Oceans of Energy al jaren onderzoek naar in samenwerking met universiteiten en onderzoeksinstituten. Ook worden de installaties op de Noordzee, nu ze er liggen, uitvoerig gemonitord. Omdat de getijdenstroom het zeewater onder de drijvende platformen continu vernieuwt, is het effect van schaduwwerking op plankton te verwaarlozen. Voor wat betreft de bodem van de Noordzee, deze krijgt nu al geen zonlicht vanwege het slib in het Nederlandse zeewater.

Zon op zee biedt kansen aan de visserij doordat de drijvende installaties als beschermde vis-opgroeiplaatsen dienen en de groei van mosselen op zee en zeewier vergemakkelijken. Oceans of Energy werkt actief samen met de aquacultuur-sector aan onderzoek op dit gebied.

Boost van werkgelegenheid
Ook zeer interessant voor Nederland is de werkgelegenheid die dit biedt en de internationale kansen voor de Nederlandse maritieme bedrijfstak. Offshore zon is bij uitstek een typisch Nederlands product en past goed bij de Nederlandse maritieme sector.

Wij hopen dat de Nederlandse overheid zich in blijft zetten om er voor te zorgen dat de voorsprong die wij nu hebben op de hele wereld wordt omgezet in een succesvolle, bloeiende nieuwe bedrijfstak voor Nederland die een enorme hoeveelheid banen creëert in installatie en onderhoud van deze energieopwekking dichtbij huis,” aldus van Hoeken.

Typisch Nederlands product – wereldwijde toepassing
Drijvende zon op zee is een Nederlands product dat over de hele wereld kan worden toegepast. De helft van alle mensen op aarde woont in kustgebieden en zal baat hebben bij offshore zon. Ook de Nederlandse Antillen kunnen profijt hebben van deze ontwikkeling, en op de vele eilanden waar dieselgenerators draaien omdat er niet genoeg ruimte op het land is voor zonne-energie, terwijl de zee heel veel ruimte biedt. Voor alle toepassingen geldt dat offshore zon een enorme bijdrage kan leveren aan de klimaatdoelen.

“De eerste stap is gezet, de eerste drijvers liggen op de Noordzee en hebben al enkele stormen doorstaan. De komende tijd gaan wij dit uitbreiden, het modulaire systeem is zo ontworpen dat we met deze modules door zouden kunnen gaan naar 100 megawatt. Door zon op zee nu in de praktijk te brengen, verwachten wij een grote positieve impact wereldwijd te creëren. Wij gaan nu de volgende fase in, die van opschaling. Daar gaan wij nu de benodigde investeringen voor ophalen,” aldus van Hoeken.

Over het project ‘Zon op Zee’
In 2017 sloegen zes Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven waaronder TNO, MARIN, bij wie het system succesvol is getest in Noordzee-winterstormcondities, ONE-Dyas en Oceans of Energy de handen ineen voor de ontwikkeling, bouw, testen en operatie van de eerste drijvende zonnecentrale op zee ter wereld. Deze samenwerking werpt nu zijn vruchten af. De eerste 8,5 kW van het modulaire systeem zijn nu op de Noordzee geïnstalleerd, dit wordt de komende tijd met meer modules uitgebreid naar 50 kW voor deze eerste pilot die een jaar lang gaat proefdraaien.

Voor het project ‘Zon op Zee’ ontvangt het consortium innovatiesubsidie verstrekt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) vanuit de Topsector Energie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Oceans of Energy wil vervolgens uitbreiden naar 1MW op de Noordzee om daarna door te groeien naar 100 MW en groter.

Oceans of Energy

Oceans of Energy is een jong Nederlands bedrijf dat zich specialiseert in offshore zonne-energie en de daarbij behorende verankering-technologie en milieu-impact onderzoek. Het bedrijf is opgericht in 2016 en sindsdien gegroeid naar twintig medewerkers. Ontwikkelen door te doen is het motto. Vanuit een sterke achtergrond en ervaring in de offshore worden nieuwe ideeën niet alleen bedacht en getest, maar ook gebouwd en uitgevoerd, om op die manier te leren en te verbeteren. Het bedrijf heeft 3.5 miljoen aan funding opgehaald en gaat binnenkort uit voor een volgende investeringsronde voor de opschaling van productie en projecten.

1 Comment.