Den Haag, 1 juli 2021 – Een grote Europese subsidie zal op korte termijn bijdragen aan een versnelde doorontwikkeling en opschaling van een drijvend zonnepark voor de Haagse kust. Op termijn kan dit zonnepark worden opgeschaald tot een capaciteit van 1.000 megawatt. Dit staat gelijk aan een volledige energievoorziening van 300.000 huishoudens.

Initiatiefnemer is Oceans of Energy, gespecialiseerd in innovatieve offshore drijvende zonnesystemen. Het zonnepark is uniek in de wereld en kan in potentie een grote bijdrage leveren aan het realiseren van duurzame energieambities wereldwijd, zonder de druk op het land te vergroten. De Gemeente Den Haag kijkt ernaar uit om het project te verwelkomen bij Campus@Sea, onderdeel van ImpactCity, om zo deze en andere innovaties op en rondom zee te versterken.

Saskia Bruines, wethouder Economie bij Gemeente Den Haag: “Er is een steeds grotere behoefte aan schone energie, terwijl het ruimtegebruik op land overal ter wereld problemen oplevert. Het drijvende zonnepark van Oceans of Energy draagt een enorme belofte in zich om deze uitdaging het hoofd te bieden.” 

Het zonnepark zal een thuis vinden in een van de proefvelden op zee als onderdeel van het Haagse Campus@Sea, die zich richt op innovatie op en rondom zee. “In Campus@Sea zien we veel potentieel,” zegt Allard van Hoeken, CEO van Oceans of Energy, “onze offshore solar farm vindt haar basis in één van de unieke proefvelden ter plaatse. In een testvlak van één vierkante kilometer hebben wij een unieke mogelijkheid om onze technologie verder aan te scherpen.” 

Saskia Bruines: “Oceans of Energy experimenteert voor onze kust met een mogelijk baanbrekende oplossing voor één van de grote uitdagingen van onze tijd. We kijken met grote verwachtingen naar de ontwikkelingen.”

Voor meer informatie:

www.oceansofenergy.blue
www.kansenvoorwest2.nl
www.impactcity.nl
www.campusatsea.nl