SOLAR MAGAZINE: Onderzoek Universiteit Utrecht – Cable pooling verbetert businesscase van windmolens en zonnepanelen op zee

Ook Solar Magazine schrijft over het onderzoek van onze partner de Universiteit Utrecht naar de integratie van offshore solar in windparken op zee.

Uit de haalbaarheidsstudie blijkt dat het combineren van offshore zon en wind zowel technische als economische voordelen oplevert.

Het hele bericht van Solar Magazine over het onderzoek van de UU lees je hier: https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i23884/onderzoek-universiteit-utrecht-cable-pooling-verbetert-businesscase-van-windmolens-en-zonnepanelen-op-zee