SOLAR MAGAZINE: Proef Oceans of Energy en The Seaweed Company met zonnepanelen en zeewier op zee

Oceans of Energy en The Seaweed Company zijn op de North Sea Famer Test Site een proef gestart met drijvende zonnepanelen en zeewier op zee. De testlocatie bevindt zich 12 kilometer uit de kust van Scheveningen.

De offshore ‘solar & seaweed farms’ maken gebruik van dezelfde ruimte op zee om zowel zonne-energie op te wekken als zeewier te kweken. Het is volgens de initiatiefnemers hét voorbeeld hoe in de toekomst omgegaan kan worden met de ruimte tussen de windparken voor de Nederlandse kust. De farms zijn onderdeel van het Europese project H2020United dat tot doel heeft duurzaam meervoudig ruimtegebruik binnen de Europese Unie te stimuleren. 

2 locaties
Voor Oceans of Energy betekent de start van de proef dat het bedrijf nu op 2 locaties in de Noordzee drijvende zonnepanelen heeft liggen. Afgelopen januari verdubbelde Oceans of Energy zijn eerste drijvende zonnepark op zee in omvang naar 56 zonnepanelen met een totaal vermogen van 17 kilowattpiek. ‘Na een jaar lang met veel succes op de Noordzee te opereren met het eerste offshore solar systeem, vind ik het heel bijzonder dat we er nu in geslaagd zijn zowel het opwekken van schone energie als het produceren van voedsel te combineren op zee, want dit zijn 2 belangrijke levensbehoeften’, stelt Allard van Hoeken, chief executive officer en oprichter van Oceans of Energy.

De verwachting is dat op deze tweede, verder uit de kust gelegen Noordzeelocatie het systeem golven van 13 meter zal moeten trotseren. Indien dit lukt, houdt dit volgens Oceans of Energy in dat het systeem klaar is voor realisatie van gecombineerde offshore zon en wind-projecten met 100 tot 5.000 megawattpiek drijvende zonnepanelen per project.

15.000 kilogram zeewier
Zeewier kent voedingstoepassingen voor mensen, dieren en planten, maar ook als basis voor materialen, bio-plastics en energie. Om die toepassingen mogelijk te maken heeft The Seaweed Company verschillende zeewier farms in het buitenland. Voor Nederland ligt de toekomst van grootschalige zeewierteelt binnen windparken, en dit is de eerste keer dat zeewier in deze omvang wordt gekweekt op de Nederlandse Noordzee. Voor deze offshore cultivatie is samen met een aantal Nederlandse partners de Cultivator ontwikkeld, een zeewaardig teeltsysteem dat jaarlijks naar verwachting 15.000 kilogram zeewier produceert en 1,8 ton CO2 opneemt. 

Joost Wouters, chief executive officer en oprichter van The Seaweed Company, hierover: ‘Ik ben trots dat we met dit project aantonen de ruimte tussen de windmolens op zee maximaal te kunnen benutten voor de cultivatie van waardevol zeewier.’

Lees het hele artikel hier: Solar Magazine – Proef Oceans of Energy en The Seaweed Company met zonnepanelen en zeewier op zee