MARITIEM NEDERLAND: Zonnepanelen en zeewier voor het eerst samen op zee

TEXT ONLY:

Voor het eerst zijn offshore solar & seaweed farms geïnstalleerd op de North Sea Farmers Test Site, 12 km uit de kust van Scheveningen. De offshore solar & seaweed farms maken gebruik van dezelfde ruimte op zee om zowel zonne-energie op te wekken als zeewier te kweken. Het project laat zien hoe we in de toekomst kunnen omgaan met de ruimte tussen de offshore windmolens voor de Nederlandse kust.  

“Na een jaar lang met veel succes op de Noordzee te opereren met het eerste offshore solar systeem, is het heel bijzonder dat we er nu in geslaagd zijn zowel het opwekken van schone energie als het produceren van voedsel te combineren op zee, want dit zijn twee belangrijke levensbehoeften”, zegt Allard van Hoeken, CEO en oprichter van Oceans of Energy. Ook Joost Wouters, CEO en oprichter van The Seaweed Company, is trots op het project dat laat zien dat de ruimte tussen de windmolens op zee maximaal wordt benut voor het kweken van zeewier. 

De offshore solar & seaweed farms zijn onderdeel van het Europese H2020United project dat tot doel heeft duurzaam meervoudig ruimtegebruik binnen de Europese Unie te stimuleren. De offshore solar farm wordt gesteund door RVO vanuit de Topsector Energie van het Ministerie van Economische Zaken en door de Europese Interreg projecten Encore & OceanDemo.

Grootschalige zeewierteelt

Zeewier is niet alleen geschikt als voedsel voor mensen, dieren en planten, maar dient ook als basis voor materialen, bio-plastics en energie. Om die toepassingen mogelijk te maken heeft The Seaweed Company verschillende zeewierfarms in het buitenland. Voor Nederland ligt de toekomst van grootschalige zeewierteelt binnen windparken, en dit is de eerste keer dat zeewier in deze omvang wordt gekweekt op de Nederlandse Noordzee. Samen met een aantal Nederlandse partners heeft het bedrijf de Cultivator ontwikkeld, een zeewaardig teeltsysteem dat jaarlijks 15.000 kg zeewier produceert en 1,8 ton CO2 opneemt. 

Combinatie zonne- en windenergie

Oceans of Energy heeft vorig jaar voor de Nederlandse kust het eerste offshore zonnefarm-systeem ter wereld geïnstalleerd. Op die plek heeft het systeem een jaar lang schone energie opgewekt, het zeeklimaat en golven tot 4 meter doorstaan en winterstormen Ciara en Dennis overleefd. De verwachting is dat op de tweede offshore solar farm, die verder uit de kust ligt, golven van 13 meter zal moeten trotseren. Als dit lukt, is het systeem klaar voor de bouw van gecombineerde offshore zon en wind-projecten met 100 tot 5.000 MW offshore zon per project. Nederland kan de helft van de totale energiebehoefte opwekken met gebruik van slechts 5 procent van de Nederlandse Noordzee. Dit kan in de ruimte tussen de windmolens gebeuren, samen met andere gebruikers. 

Regierol North Sea Farmers

The Seaweed Company en Oceans of Energy zijn aangesloten bij North Sea Farmers, een community van 100 bedrijven die werken aan projecten met een positieve klimaatimpact. Door te bouwen aan een duurzame zeewiersector dragen deze bedrijven bij aan een grotere biodiversiteit, CO2-reductie en een circulaire economie. Binnen dit project vervult North Sea Farmers een regierol. Het coördineert de voorbereidingen en werkzaamheden op de offshore test site en de naleving van de regelgeving.

Read the entire article here: Zonnepanelen en zeewier voor het eerst samen op zee | Maritiem Nederland