Project ‘Zon op Zee’ van start Leiden, 6 februari 2018 – Zes Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen slaan de handen ineen en werken de komende drie jaar aan de ontwikkeling, bouw en operatie van de eerste drijvende zonnecentrale op zee ter wereld. Met een financiële steun verstrekt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, werkt het consortium aan een drijvende centrale die straks op plekken waar een schaarste is aan land schone energie op kan wekken middels zonnepanelen op zee.

Het consortium bestaat uit ECN, TNO, MARIN, TAQA en Oceans of Energy. Daarnaast voert Universiteit Utrecht samen met Oceans of Energy een onderzoek uit naar de elektriciteitsproductie van een eerste prototype op zee. Dit wordt vergeleken met productie op land, aangezien de verwachting is dat de productie op zee gemiddeld genomen 15% hoger zal liggen.

Wat wij hier in drie jaar tijd neer gaan zetten is bijzonder en nooit eerder gedaan. Zonnefarms werden al op binnenwateren gelegd, maar op zee is dat niet eerder gebeurd omdat dit erg moeilijk is. Je hebt daar immers te maken met enorme golven en andere destructieve natuurkrachten. Met de kennis en ervaring van deze Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven uit de offshore industrie zijn we overtuigd van succes,” aldus Allard van Hoeken, oprichter en CEO van initiatiefnemer Oceans of Energy. Van Hoeken realiseerde eerder de drijvende getijdencentrale Bluetec, die een jaar lang schone energie opwekte uit de getijden bij Texel en werd daarvoor benoemd tot Ingenieur van het Jaar in 2015 en ontving toen als eerste de Prins Friso Ingenieursprijs.

Drijvende zonnefarms voor eilanden en afgelegen plekken Grootschalige zonne-energiesystemen op zee bestaan nog niet. Zon op zee is een unieke duurzame manier om energie op te wekken omdat het geen ruimte op land inneemt. Ideaal voor eilanden en afgelegen plekken wereldwijd. Door in de toekomst gebruik te willen maken van de ruimte tussen de offshore windmolens op de Noordzee kan op dezelfde oppervlakte vele malen meer energie worden opgewekt. Dit is zeer interessant voor Nederland.

Wijnand van Hooff, Programmadirecteur Zonne-energie TKI Urban Energy zegt daarover: “De potentie van zonne-energie is enorm. In het Nationaal Solar Trendrapport 2018 blijkt dat met zonne-energie uiteindelijk ruim driekwart van de totale Nederlandse  nergievoorziening kan worden afgedekt. De mogelijkheden van drijvende zonneparken om een aanzienlijk gedeelte van deze potentie in te vullen zijn gigantisch, maar de innovatie-uitdagingen zijn ook aanzienlijk. Door het slim bij elkaar brengen van Nederlandse kennis op het gebied van zonnestroomtechnologieën en offshore-kennis wordt in Nederland een geheel nieuwe toepassing van zonne-energie ontwikkeld. Projecten als deze zijn van groot belang om uiteindelijk zowel de commerciële- als de energetische- potentie van de toepassing te kunnen benutten”.

Dr. Wilfried van Sark, Universitair Hoofddocent aan de Universiteit Utrecht en zonne-energie expert, vervolgt: “Wij zijn zeer verheugd om deelnemer te zijn in dit onderzoek naar de prestatie van drijvende zonnepanelen op zee en hiermee vooraan te lopen in deze nieuwe en uitdagende toepassing van zon op zee”.

Financiële steun voor realisatie van het project

Het consortium ontvangt gedurende drie jaar tijd financiële ondersteuning van RVO.nl vanuit de Topsector Energie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat ter realisatie van het project. “Het is een interessant innovatieproject onder andere door het grote herhalingspotentieel. Naast additionele duurzame energieproductie kan het ook leiden tot verduurzaming van olie- en gasplatforms. RVO.nl kijkt met belangstelling uit naar de resultaten, waaronder de opbrengsten en levensduur, in deze lastige veeleisende zee-condities,” aldus Frank Witte, Manager Energie-Innovatie bij RVO.nl. Zon op zee past goed bij maritiem Nederland en brengt de wereld nieuwe hoop op oneindig veel schone energie Allard van Hoeken besluit: “Drijvende zon op zee is een product dat goed past bij ons land met onze maritieme kennis en ervaring. De hele wereld kan hier baat bij hebben. De meerderheid van de mensen op aarde woont in kustgebieden. Ook de Nederlandse Antillen kunnen profijt hebben van deze ontwikkeling. Door nu te beginnen met zon op zee in de praktijk te brengen, verwachten wij een grote positieve impact wereldwijd te creëren.”

Voor meer informatie neem contact op met: Oceans of Energy Ariane van Hoeken ariane@oceansofenergy.blue 06 48 65 09 37

BOILERPLATES

Oceans of Energy is een jong bedrijf dat zich specialiseert in offshore renewable energy. Het bedrijf is gevestigd in Leiden en ontwikkelt drijvende systemen voor schone energiewinning op zee. Naast de eigen productontwikkeling levert Oceans of Energy ondersteuning aan andere bedrijven op het gebied van verankering-technologie en milieu-impact onderzoek. Oceans of Energy onderscheidt zich door deze sterke onderzoekscomponent.

ECN is het grootste onderzoeksinstituut op energiegebied in Nederland. ECN ontwikkelt nieuwe technologieën en verricht op diverse manieren baanbrekend onderzoek naar innovatieve oplossingen om zo de overgang naar een duurzame energiehuishouding mogelijk te maken. Met zo’n 500 medewerkers zijn wij actief in projecten in zowel binnen- en buitenland, in samenwerking met de industrie, overheden en onderzoeksinstituten. Dit doen wij vanuit onze vestigingen in Petten, Amsterdam en Eindhoven. Voor meer informatie over de bijdrage van ECN aan het Zon op Zee project kunt u contact opnemen met Polleke Peeters, Senior Communicatie Adviseur, peeters@ecn.nl of 06 30009340

MARIN (Maritiem Research Instituut Nederland) voert als onafhankelijk kennisinstituut onderzoek uit voor de maritieme sector en overheid. Wij helpen vernieuwende oplossingen te vinden van ontwerp tot operatie en slaan zo een brug tussen academisch onderzoek en de vraag vanuit de markt. Met als doel het ontwikkelen van schonere, veiligere en slimmere schepen en maritieme constructies. Dat doen we samen met een uitgebreid innovatie- en researchnetwerk van klanten en partners, en met gebruik van de nieuwste reken- en testfaciliteiten, waregroottemetingen en simulatoren. Voor meer informatie over de bijdrage van MARIN aan Zon op Zee kunt u contact opnemen met William Otto, Projectmanager Zon op Zee, w.otto@marin.nl of 0317 493 422.

TNO De 3.000 professionals van TNO zetten hun kennis en ervaring in om slimme oplossingen te realiseren voor complexe vraagstukken. Deze innovaties dragen bij aan het duurzaam versterken van de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van onze samenleving. Onze partners hierin zijn ruim 3000 bedrijven en organisaties in binnen- en buitenland, waaronder het mkb. Meer weten over TNO en de vijf maatschappelijke thema’s waar we ons op richten? Kijk dan op www.tno.nl. Voor meer informatie over de bijdrage van TNO aan Zon op Zee kunt u contact opnemen met Maarten Lörtzers, T +31 (0)88 866 08 88, M +31 (0)62 042 07 32, E maarten.lortzer@tno.nl

TAQA is een energiebedrijf dat wereldwijd actief is en genoteerd staat aan de Abu Dhabi Securities Exchange (ADX). Het hoofdkantoor is gevestigd in Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten. TAQA heeft ondernemingen in de Verenigde Arabische Emiraten, Groot Brittannië, Nederland, Canada, de Verenigde Staten, Marokko, Saoedi Arabië, Ghana, India, Irak en Oman. TAQA Energy B.V. is een dochteronderneming van TAQA, en is gevestigd in Alkmaar. Sinds de oprichting in 2007 richt TAQA Energy zich op strategische infrastructurele energieprojecten en het winnen en verwerken van olie en gas, zowel onshore als offshore. TAQA’s gasportfolio omvat naast Gasopslag Bergermeer onder meer ook de Piek Gas Installatie in de regio Alkmaar. Voor meer informatie over de bijdrage van TAQA aan Zon op Zee kunt u contact opnemen met Eric Smilde T: +31 6 28 52 87 20 E: Eric.Smilde@taqaglobal.com

Oranje Nassau Energie ondersteunt dit project met advies gebaseerd op hun ervaring als operator op de Noordzee.

RVO.nl De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert ondernemend Nederland bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. RVO.nl voert opdrachten uit namens verschillende ministeries, waaronder de ministeries van Economische Zaken en Klimaat. Voor meer informatie over subsidies energie-innovatie: https://www.rvo.nl/subsidiesregelingen/ subsidies-energie-innovatie TKI Urban Energy – onderdeel Topsector Energie

Sustainability Universiteit Utrecht Door haar expertise op het gebied van Sustainability te bundelen, ontwikkelt de Universiteit Utrecht integrale oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken en draagt zij bij aan een betere toekomst voor volgende generaties. Dit thema verbindt het excellente Utrechtse duurzaamheidsonderzoek uit de alfa-, bèta- en gammawetenschappen. De focus ligt op water, energie en een gezonde leefomgeving. Sustainability is een van de vier strategische onderzoeksthema’s van de Universiteit Utrecht. Voor meer informatie: t.w.c.vanham@uu.nl

TKI Urban Energy helpt bij het ontwikkelen van energie-innovaties voor een snelle transitie naar een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem in de gebouwde omgeving. Dit doet zij door het, samen met de sector, ontwikkelen van een kennis- en innovatieagenda, het helpen opzetten van nieuwe innovatieprojecten, en het ontsluiten van relevante kennis op de focusthema’s uit de kennisen innovatieagenda. Hiermee versnelt zij de energietransitie en versterkt zij de concurrentiekracht van betrokken bedrijven en kennisinstellingen. Voor meer informatie: communicatie@tki-urbanenergy.nl